Eemnesserweg 98 | 1221 EB Hilversum | Tel: 035-683 05 45 | Mail: info@biofys.nl

Bicom-apparaat

Het bicom-apparaat signaleert welke trillingen -frequenties- door het lichaam van de patiënt worden afgegeven. Hiervoor worden elektroden gebruikt. Er bestaan hand-, voet- en rolelektroden, of tegenwoordig via een behandelmat, welke achter de rug geplaatst is. Via deze elektroden wordt de informatie van de patiënt naar het apparaat geleid. Er wordt echter geen stroom van of naar het lichaam gevoerd. Via een biologisch filter (een hightech chip) scheidt het apparaat gezonde en zieke trillingen. De harmonische (gezonde) trillingen worden elektronisch versterkt of verzwakt teruggegeven. De disharmonische (ongezonde) trillingen worden, al of niet versterkt, spiegelbeeldig aan de patiënt teruggegeven. Zij verzwakken dan de foutieve, zieke trillingen of heffen deze zelfs op. Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van de organen.

Verder kan met behulp van dit apparaat elektroacupunctuur- therapie gedaan worden, waarbij o.a. gedacht kan worden aan onderzoek en behandeling van meridiaan energie of het testen van homeopathische medicijnen.