Eemnesserweg 98 | 1221 EB Hilversum | Tel: 035-683 05 45 | Mail: info@biofys.nl

De Bioresonantie-therapie

De Bioresonantie-therapie berust op het beïnvloeden van de energie in het menselijke lichaam.

Deze energie is van belang voor een goed functioneren van de organen.

Indien het lichaam ergens is beschadigd, bijvoorbeeld door schadelijke stoffen, raakt het lichaam uit zijn evenwicht. met de bioresonantie-therapie wordt getracht het evenwicht te herstellen en de lichaamscondities positief te beïnvloeden.

Achtergrond informatie

Bioresonantie is een van de meest geavanceerde therapieën van de laatste jaren.

De bioresonantie-therapie met het zogenaamde bicom-apparaat is een ontwikkeling die is gebaseerd op de Mora-therapie, die bekend is sinds 1977.

Ondersteund door onderzoeken van Prof.dr. C. Smith van de Salford Universiteit in Engeland, ontstond daaruit in 1987 de bioresonantie-therapie. Het uitgangspunt is dat ieder mens een individueel frequentiespectrum bezit.

Deze frequenties of trillingen, die duidelijk meetbaar zijn, beïnvloeden langs elektromagnetische weg de chemische processen in het lichaam. Chemische processen in het lichaam worden dus door elektromagnetische golven gestuurd.

Deze trillingen worden via een kabel, op dezelfde manier waarop dat ook bij een EEG of ECG gebeurt, naar het bicom-apparaat geleid.

Veel ziekten beginnen met verkeerde, disharmonische golven, die chemische processen foutief aansturen. Het is dus belangrijk de energetische besturing van het lichaam in evenwicht en onder controle te krijgen.

Dit is van belang voor alle biochemische processen in het lichaam, zoals stofwisselingsprocessen, hormoonhuishouding, groei- en regeneratieprocessen.